“El nostre compromis: millorar la seva salud.”

En el nostre centre de Lleida utilitzem un tractament individualitzat en cada pacient i en cada cas. Per això per nosaltres es important realitzar una exploració-valoració exhaustiva dels nostres pacients en la primera sessió. Com a professionals que som en cada pacient utilitzem les tècniques més adequades per restablir la seva salud amb la màxima eficacia possible.

El nostre compromis és utilitzar les tècniques mes efectives per restablir la salud de la manera més ràpida possible i de forma totalment individualitzada. És important que el pacient compregui que no tot depèn del terapeuta. És necessari que el pacient s’impliqui de manera activa i col·labori amb el tractament realitzant les diferents indicacions i pautes que li indiqui el terapeuta (hàbits, postures, exercicis, …).

Sonia Carbonell

Fisioteràpia: L’art i la ciència del tractament per mitjà de l’exercici terapèutic, calor, fred, llum, aigua, massatge i electricitat.

A més, la fisioteràpia inclou l’execució de proves elèctriques i manuals per a determinar el valor de l’afectació i força muscular, proves per a determinar les capacitats funcionals, l’amplitud del moviment articular i mesures de la capacitat vital, així com ajudes diagnòstiques per al control de l’evolució.

FisioterapiaManual-2

Tècnica manual

La tècnica manual es l’art i la ciència del tractament de les condicions neuro-musuclo-esquelètiques disfuncionals del ser humà, a través de masatges musculars basats en l’estudi biomacànic del pacient.
electroterapia-box

Electroteràpia

Es l’art i la ciència del tractament de lesions i malalties a través de la electricitat, aplicalbe a procesos dolorosos, inflamatoris músculo-esquelètics i nerviosos perifèrics, així com a atròfies, lesions musculars i paràlisi.
fototerapia-2

Fototeràpia

Es el tractament de lesions mitjançant la llum ultraviolada o infrarojos amb importants efectes terapèutics i biològics sobre l’organisme. Amb els infrarojos s’apilca calor mitjançant la làmpara que aplica la radiació.

Osteopatia: És una pràctica basada en la teoria que totes les malalties són causades per una pèrdua de la integritat estructural.

El tractament consisteix en un conjunt de tècniques pràctiques orientades a alleujar el dolor, restaurar funcions i promoure la salut i el benestar. Utilitza un gran nombre de tècniques (impulsos d’alta velocitat i curta amplitud, tècniques funcionals, inhibicions, etc.) per a recuperar l’harmonia i l’equilibri.

OsteopatiaEstructural

Osteopatia estructural

Dirigida al sistema musculoesquelétic, on apliquem deverses tècniques adaptdes a cada disfunció, acada teixit, a cada pacient, dondant-se durant la sessió de tractament, un anàlisi continuo i un continu decidir del osteòpata, sobre la tècnica a aplicar.
OsteopatiaVisceral

Osteopatia visceral

Orientada a actuar sobre els teixits que participen en les funcions de les vísceres, les mebranes fibroses en relació, els músculs, les diferents plans de lliscament entre els órgans, els vasos sanguinis i els nervis.
OsteopatiaCraneal

Osteopatia craneal

S’actua mitjançant tècniques manuals, alliveren i faciliten la micromovilitat del crani i el conjunt de la relació craneosacra a través de les membranes meníngees i el papel del líquid cefaloraquideo.

Acupuntura: La acupuntura és una tècnica que forma part de la medicina tradicional xinesa.

Consisteix en la inserció i la manipulació d’agulles al cos amb l’objectiu de restaurar la salud i el benestar del pacient.

acupunturaEspalda

Acupuntura

Els tractaments d’acupuntura consisteixen en la puntura de diferents punts al llarg dels diferents meridians per ajudar que el Qi flueixi de manera correcta i restaurar la salut de l’organisme.
acupuntura

Moxibustió

La moxibustió és la pràctica d’acupuntura que consisteix en l’aplicació de calor a través d’uns petits purs d’artemisa.
auriculopuntura

Aurículopuntura

L’aurículopuntura és la pràctica d’acupuntura que consisteix en l’aplicació de xinxetes o llavors en punts concrets de l’orella.

Altres tractaments: Un bon centre té al seu abast tot un conjunt de tractaments eficaços diversos.

Cada pacient es particular i se li ha d’aplicar la tècnica mes adient i personalitzada des de un punt de vista integrador i global per assolir el millor alleugeriment el seu problema .

messoterapia-box

Messoteràpia

La messoteràpia homeòptatica permet al fisioterapeuta intervenir d’una forma ràpida i senzilla en casos d’inflamació, contractura i dolor.
kinesiotapping-2

Kinesiotaping

El Kinesiotaping és un tipus d’embenat que ajuda al moviment muscular sense limitar els moviments, mantenint una adequada circulació sanguínia i limfàtica així com l’arribada d’informació propioceptiva de l’estructura lesionada.
Fibròlisi diacutanea

Fibròlisi diacutanea

Aquesta tècnica, creada pel fisioterapeuta suec Kurt Ekman, sorgeix com una evolució del massatge transvers profund del Dr. James Cyriax. A aquesta tècnica de Cyriax, molt eficaç i que s’empra amb èxit en la pràctica clínica.
epi

EPI

L’Electròlisi Percutànea Intratisular (EPI) és una teràpia consistent en l’aplicació d’un corrent galvànic sobre teixits tous (tendó, lligament, múscul, etc.) que sofreixen una lesió crònica.
ventoses-box

Ventoses

L’aplicació de les ventoses consisteix a fer un efecte de buit en el qual la ventosa es pega al cos, succiona la pell i part del múscul, obre els porus i mou la circulació sanguínia i limfàtica.
oligoterapia-box

Oligoteràpia

Aquest sistema es basa en l’ús de oligoelements per restablir o millorar diferents alteracions fisiològiques de l’organisme.

http://ca.wikipedia.org/wiki/Fisioteràpia
http://ca.wikipedia.org/wiki/Osteopatia
http://es.wikipedia.org/wiki/Acupuntura