Fisioteràpia: L’art i la ciència del tractament per mitjà de l’exercici terapèutic, calor, fred, llum, aigua, massatge i electricitat.

La Fisioteràpia és una rama de la sanitat que, mitjançant agents físics com el moviment, l’aigua, el fred, la calor o les pròpies mans, tracta i prevé malalties, aconseguint així que el pacient torni a realitzar la seva feina, esport o activitats de la vida diària.

 

La Fisioteràpia és una rama de la sanitat que, mitjançant agents físics com el moviment, l’aigua, el fred, la calor o les pròpies mans, tracta i prevé malalties, aconseguint així que el pacient torni a realitzar la seva feina, esport o activitats de la vida diària.

La paraula Fisioteràpia ve de la unió de les paraules gregues physis, que significa naturalesa i therapeia, que vol dir tractament. Per tant, physis-therapeia significa “tractament per la naturalesa”. L’organització Mundial de la Salut (OMS) defineix la Fisioteràpia com: “L’art i la ciència del tractament per mitjà de l’exercici terapèutic, calor, fred, llum, aigua, massatge i electricitat”.


La Rehabilitació en canvi, és el procés de restaurar l’habilitat per viure i treballar tan normal com sigui possible després d’una lesió o malaltia incapacitant. S’intenta ajudar al pacient a obtenir el màxim possible quant a la seva forma física i psicològica, i recuperar la capacitat de cuidar de si mateix. Ofereix aprenentatge o re aprenentatge de les capacitats necessàries per a les activitats diàries. La rehabilitació és part integral de la convalescència. L’alimentació adequada, higiene i exercicis adequats proporcionen les bases físiques de la recuperació.

electroterapia

 

Els mètodes utilitzats per la fisioteràpia són:

  • Cinesiteràpia: consisteixen el tractament de les malalties mitjançant del moviment.
  • Termoteràpia: aplicació de calor sobre l’organisme mitjançant cossos materials que presenten una temperatura elevada.
  • Crioteràpia: aplicació de fred sobre l’organisme amb una finalitat terapèutica.
  • Hidroteràpia: utilització de l’aigua amb finalitat terapèutica.
  • Talassoteràpia: ús del medi marí i del clima marí.
  • Electroteràpia: Aplicació d’energia electromagnètica a l’organisme amb la finalitat de produir sobre ell reaccions fisiològiques i biològiques.
  • Helioteràpia: ús terapèutic dels raigs solars.
  • Hidrocinesiteràpia: realització d’exercicis en el medi aquàtic.
  • Fototeràpia: tractament de lesions mitjançant la llum: ultraviolada o infrarojos.