Aquest sistema es basa en l’ús d’oligoelements per a restablir o millorar diferents alteracions fisiològiques de l’organisme. Recordem que els oligoelements són elements minerals que estan en el nostre organisme en quantitats molt petites, però imprescindibles perquè es produeixin les reaccions bioquímiques del nostre metabolisme. Actuen com a catalitzadors enzimàtics i equilibren reaccions fisiològiques de l’organisme.

oligoterapia-box