EPI

L’Electròlisi Percutànea Intratisular (EPI) és una teràpia consistent en l’aplicació d’un corrent galvànic sobre teixits tous (tendó, lligament, múscul, etc.) que sofreixen una lesió crònica. Mitjançant aquesta tècnica es produeix una reacció química que trenca les fibres danyades, generant una resposta inflamatoria que afavoreix la seva regeneració. És un tractament de recent aplicació que està mostrant uns resultats molt esperançadors.

D’aquesta forma, afeccions cròniques que no han trobat guareix mitjançant tractaments conservadors poden trobar en la EPI un remei mínimament invasiu que precipitarà una recuperació més ràpida, permetent al pacient recuperar les funcions i la mobilitat perdudes amb la lesió.

Es tracta d’una tècnica local i segura que es dóna directament en el lloc de la lesió. Mitjançant una ecografia el fisioterapeuta detectarà els teixits danyats per aplicar sobre ells el corrent galvànic mitjançant una agulla similar a les quals s’utilitzen en acupuntura. El trencament de les fibres degenerades és immediata, donant lloc a una recuperació a temps real.

L’efectivitat de la EPI és alta en aquest tipus d’afeccions, i es mostra com una solució eficaç en casos en els quals tractaments convencionals com ultrasons, làser o ones de xoc no han donat el resultat esperat. El termini de recuperació és més curt i permet al pacient tornar a les seves activitats diàries amb normalitat. A més, en els casos en els quals la EPI ha estat aplicada, la freqüència de recaiguda ha estat baixa.
La EPI ha demostrat excel·lents resultats en el tractament de lesions tendinoses, molt freqüents en esportistes l’activitat de les quals suposa nombroses repeticions d’un determinat moviment. Afeccions com les tendinitis cròniques, fascitis plantar, trencaments musculars, pubalgies o esquinços crònics mostren millores cada dia gràcies a l’aplicació d’aquesta tècnica.
El tractament s’aplica de forma personalitzada, segons les particularitats de la lesió de cada pacient. El normal és que després de les primeres dues sessions es comenci a notar una disminució del dolor. Els resultats són més notables en lesions cròniques que en agudes, ja que els efectes sobre el teixit danyat són majors.

EPT